„Uhlíkovo negatívny“ betónový vynález odstraňuje CO2 zo vzduchu počas výroby

o ak by miliardy ton betónu, ktoré sa každoročne vylejú po celom svete, mohli zároveň pomôcť v boji proti emisiám súvisiacim so zmenou klímy? Výskumníci z Washingtonskej štátnej univerzity tvrdia, že vyvinuli ekologický spôsob vytvárania „uhlíkovo negatívneho“ betónu, ktorý odstraňuje oxid uhličitý zo vzduchu. Betón zvyčajne vyžaduje vysoké teploty a spaľovanie palív a vápenec používaný ako zložka produkuje pri rozklade oxid uhličitý. Odhaduje sa, že 4 miliardy ton betónu vyrobeného každý rok na celom svete sú zodpovedné za 8% ročnej produkcie oxidu uhličitého človeka. Tím WSU však vytvoril vzorec, ktorý používa 30% biouhlia – druh dreveného uhlia vyrobeného z organického odpadu – ktorý po zmiešaní s betónovou odpadovou vodou môže odstrániť až 23% svojej hmotnosti oxidu uhličitého zo vzduchu pri zachovaní podobnej pevnosti ako bežný cement. Súčasné metódy použitia biouhlia v betóne zistili, že už pri použití 3% sa výrazne znížila pevnosť betónu. Ale pridaním do betónovej odpadovej vody dosiahla následná pasta pevnosť v tlaku po 28 dňoch v porovnaní s bežným cementom asi 4 000 libier na štvorcový palec, uviedli vedci.