Opatrenia EÚ v oblasti zmeny klímy

Aspoň o 55 % menej emisií do roku 2030. Presne o tri roky neskôr, v decembri 2020, podnikli lídri EÚ ďalší krok smerom ku klimatickej neutralite. Ako medzistupeň na ceste k cieľu na rok 2050 sa dohodli, že do roku 2030 sa znížia emisie skleníkových plynov v EÚ o viac ako polovicu (v porovnaní s úrovňami z roku 1990).

Do roku 2030 emisie EÚ sa znížia aspoň o 55 %

Tento nový cieľ bol významným krokom vpred v porovnaní s predchádzajúcim cieľom EÚ znížiť emisie do roku 2030 o 40 %, ktorý sa dohodol v roku 2014. Lídri vyzvali Európsku komisiu, aby predložila návrhy, ktoré umožnia krajinám dosiahnuť uvedený cieľ na rok 2030, a to aj prostredníctvom:

  • zlepšenia noriem v oblasti zeleného financovania
  • posilnenia systému EÚ na obchodovanie s emisiami
  • podpory inovácií šetrných ku klíme
  • zabezpečenia spravodlivosti a nákladovej efektívnosti