ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Vyhlásenie výzvy LIFE 2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 611 mil. €.

Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov. Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, strategických integrovaných projektov, operačných grantov, projektov technickej pomoci a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Alokácie a termíny uzávierky jednotlivých výziev:

 • štandardné akčné projekty (SAPs) – Ochrana prírody a biodiverzity: alokácia: 141 mil. €, uzávierka 06.09.2023
 • štandardné akčné projekty (SAPs) – Obehové hospodárstvo a kvalita života:alokácia: 91 mil. €, uzávierka 06.09.2023
 • štandardné akčné projekty (SAPs) – Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy:alokácia: 66 mil. €, uzávierka 21.09.2023
 • strategické integrované projekty (SIPs) alokácia: 83 mil. €
  • projektové návrhy 05.09.2023
  • kompletné projektové žiadosti: 05.03.2024
 • projekty technickej pomoci – replikovateľnosť: 6,5 mil. €, uzávierka: 27.07.2023
 • operačné granty pre NGO, ktoré podpísali rámcové zmluvy s EK: alokácia 14 mil. €, uzávierka: 21.09.2023
 • prípravné projekty na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP):15 mil. €, uzávierka: 07.09.2023