ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

Vplyv klimatických zmien na populácie zvierat je horší, ako sa predpokladalo

Nový výskum naznačuje, že ambiciózne globálne ciele zamerané na zastavenie úbytku prírody sa už môžu vymykať z dosahu, pretože dôsledky klimatických zmien a straty biotopov na populácie zvierat boli podcenené. Vedci naznačujú, že zabránenie vymieraniu si môže vyžadovať viac času, ako sa pôvodne predpokladalo, preto je potrebné okamžite konať, aby sa globálne ciele v oblasti biodiverzity nestali nedosiahnuteľnými. Výskumníci zistili, že predchádzajúce modelovanie vo veľkej miere zanedbávalo časové oneskorenie desiatok rokov, kým sa prejaví vplyv takých faktorov, ako je zmena klímy a strata biotopov. Toto zistenie naznačuje, že svet môže byť bližšie k priepasti straty biodiverzity, než sa pôvodne predpokladalo. „V prípade veľkých cicavcov a vtákov sme zaznamenali oneskorené účinky až o 40 rokov,“ povedal Dr. Freeman pre BBC News. „A to znamená, že čím dlhšie budeme čakať s prijatím opatrení, tým dlhšie bude trvať, kým uvidíme nejakú reakciu.“ Napriek týmto triezvym zisteniam výskum tiež naznačuje, že okamžité opatrenia v otázkach, ako je neudržateľný lov a nadmerné využívanie prírodných zdrojov, môžu priniesť okamžité a ďalekosiahle výhody. Naliehavosť situácie je zrejmá, keďže v súčasnosti hrozí vyhynutie väčšiemu počtu rastlín a živočíšnych populácií ako kedykoľvek predtým v histórii ľudstva. V snahe riešiť túto krízu biodiverzity podpísalo v decembri 188 vlád vrátane Spojeného kráľovstva prelomovú dohodu, v ktorej sa zaviazali k celosvetovým cieľom do roku 2030. Tieto ciele siahajú od zníženia celosvetového plytvania potravinami o polovicu až po postupné zrušenie dotácií, ktoré majú negatívny vplyv na biodiverzitu. Nový výskum zdôrazňuje význam rýchlych a komplexných opatrení na zachovanie biodiverzity planéty a zabezpečenie zdravia našich ekosystémov pre budúce generácie. (Eric Ralls)