Nová štúdia ukazuje energetickú nerovnováhu Zeme

Klimatický systém Zeme nie je v energetickej rovnováhe v dôsledku zmeny klímy spôsobenej človekom. Teplo sa v posledných desaťročiach nepretržite hromadilo, ohrievalo oceán, pôdu, kryosféru a atmosféru. Nová štúdia „Teplo uložené v systéme Zeme 1960 – 2020: kam ide energia?“ ukazuje, že energetická nerovnováha Zeme naďalej rastie a za posledných 50 rokov vzrástla takmer o 14 % v porovnaní s množstvom nahromadeným za poslednú polovicu desaťročia. Energetická nerovnováha Zeme (EEI), rozdiel medzi množstvom energie zo Slnka prichádzajúceho na Zem a množstvom vracajúcim sa do vesmíru, slúži ako základná metrika, ktorá umožňuje Globálnemu systému pozorovania klímy (GCOS) sponzorovanému organizáciou WMO posúdiť, ako dobre svet reaguje na úlohu dostať zmenu klímy pod kontrolu. V nedávno uverejnenom pláne vykonávania GCOS na rok 2022 sa zdôrazňuje význam pravidelného posudzovania nedostatkov v systéme pozorovania, z ktorého vychádzajú odhady EEI, a navrhujú sa opatrenia na ich riešenie. Medzinárodná multidisciplinárna štúdia je uverejnená v Earth Systems Science Data, poprednom časopise s otvoreným prístupom v publikáciách programu Copernicus Publications. Vedie ju Karina von Schuckmann z Mercator Ocean International, ktorá prispieva k správam WMO o stave globálnej klímy. Výskumníci (takmer 70 z desiatok inštitútov v 15 krajinách) majú prístup k starostlivo kalibrovaným krížovo skontrolovaným dobre zdokumentovaným údajom z oceánu, pevniny, ľadu a atmosféry, aby dospeli k záveru: Za posledných 50 rokov (od roku 1971) sa na každom štvorcovom metri zemského povrchu nahromadilo takmer 0,5 wattu (0,48 + 0,1);