Ako môžu klimatické technológie podporiť národné klimatické plány

UN Climate News, 19. apríla 2023 – Keďže zmena klímy sa zrýchľuje a čas na dekarbonizáciu spoločností a budovanie odolnosti sa kráti, sú naliehavo potrebné technológie, ktoré môžu výrazne posunúť ihlu, pokiaľ ide o zníženie emisií skleníkových plynov a pomoc spoločnostiam prispôsobiť sa. Na tento účel sa technologický mechanizmus UNFCCC minulý mesiac stretol v Songdo v Kórejskej republike, aby diskutoval o implementácii nového pracovný program. Program sa zameriava na odvetvia s vysokým potenciálom a akcie s veľkým vplyvom na inováciu, rozvoj a transfer transformačných technológií, od obnoviteľných foriem energie až po udržateľnú dopravu, v kombinácii s účinnými politikami. Členovia Výkonného výboru pre technológie (TEC) a Centra pre klimatické technológie a poradného výboru siete (CTCN) – dva orgány Technologický mechanizmus v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Parížskej dohody sa rokovalo o kľúčových príkladoch technológií, ktoré sú prenosné a škálovateľné a môžu posilniť národné klimatické plány podľa Parížskej dohody (vnútroštátne stanovené príspevky alebo „vnútroštátne stanovené príspevky“).