Ropný a plynárenský priemysel vypúšťa oveľa viac tohto silného plynu, ktorý otepľuje planétu, ako odhaduje EPA

Znečistenie metánom spôsobujúce otepľovanie planéty z amerického ropného a plynárenského priemyslu bolo v rokoch 70 až 2010 o 2019% vyššie ako vlastné odhady Agentúry na ochranu životného prostredia. Nová štúdia, publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences, naznačuje, že súčasný systém federálnej vlády na zisťovanie únikov metánu z potrubí, studní a kompresorov na fosílne palivá je nedostatočný. Niekoľko nedávnych štúdií ukázalo podobné výsledky a vedci teraz tvrdia, že EPA musí využiť nové technológie, aby získala úplnejší obraz o tom, koľko tohto silného skleníkového plynu uniká do atmosféry a aby spoločnosti niesli zodpovednosť za úniky. Metán, hlavná zložka zemného plynu a vedľajší produkt vŕtania fosílnych palív, má viac ako 80-násobok otepľovacej sily oxidu uhličitého v prvých dvoch desaťročiach, keď je v atmosfére. Ropný a plynárenský priemysel je podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu hlavným zdrojom globálnych emisií metánu. Hladiny sa v posledných rokoch prudko zvýšili a vedci sa pozerajú na plyn ako na cieľ rýchleho zníženia klimatických emisií, pretože má taký silný účinok otepľovania.)