ZOSTÁVA ČAS NA OBMEDZENIE GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA

Iba 0,14 g CO2 sa vyprodukuje, keď navštívite náš web. Zmerajte uhlíkovú stopu svojho webu

„Musíme pracovať pre vodu, aby voda pracovala pre nás“ – výkonný tajomník OSN pre klimatické zmeny rieši problém vody a klímy

Správy OSN o zmene klímy, 11. apríla 2023. Výkonný tajomník OSN pre klimatické zmeny Simon Stiell vyzýva štáty, aby zintenzívnili medzinárodné opatrenia a tvorbu politík, ktoré postavia vodu do popredia úsilia o prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy a využijú vodu ako prírodné riešenie klimatickej núdze. V prejave na Valnom zhromaždení OSN o vode na konferencii OSN o vode koncom marca povedal: „Musíme pracovať pre vodu, aby voda pracovala pre nás.“ Zmena klímy vystavuje vodné zdroje tlaku, ovplyvňuje kritické odvetvia, ako je poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť, energetika a zdravotníctvo, a zvracia úspechy smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Voda je však tiež dôležitým zachytávačom uhlíka: mangrovové pôdy môžu napríklad sekvestrovať až trikrát alebo štyrikrát viac uhlíka ako suchozemské pôdy. Ochrana a rozširovanie týchto typov životného prostredia môže mať potenciál dramaticky ovplyvniť zmenu klímy a poskytnúť základ pre zmierňujúce aj adaptačné riešenia núdzovej situácie v oblasti klímy. Konferencia OSN o vode 2023 sa konala od 22. do 24. marca v New Yorku a jej účastníci prijali záväzky riešiť globálnu vodnú krízu. Potvrdila, že otázky vody skutočne spájajú svet, pretože odhodlané globálne spoločenstvo sa spojilo, aby zmenilo nielen budúcnosť vody, ale aj budúcnosť sveta. Tá Akčný program v oblasti vody, jeden z kľúčových výsledkov konferencie, sa postupom času zväčšoval a rozsah, pričom boli prisľúbené miliardy dolárov a viac ako 700 záväzkov štátov a podnikov v oblasti vodného hospodárstva zameraných na dosiahnutie sveta bezpečného pre vodu. Konferencia tiež zdôraznila, ako môže voda viesť k rovnosti, mieru a udržateľnosti. Generálny tajomník OSN António Guterres zdôraznil, že voda by mala byť stredobodom globálnej politickej agendy: „Záväzky na tejto konferencii poháňajú ľudstvo smerom k budúcnosti bezpečnej pre vodu, ktorú potrebuje každý človek na planéte.“ S cieľom doplniť akčný program v oblasti vody a ďalej stimulovať dynamiku Stiell oznámil záväzok vytvoriť alianciu prepojenia medzi vodou a klímou – zameranú na vodné systémy odolné voči zmene klímy – v rámci sekretariátu OSN pre zmenu klímy. Táto aliancia bude uplatňovať prístup celého sekretariátu s cieľom stavať na existujúcich mandátoch a iniciatívach pri podpore perspektívy „vody pre všetky sektory“ pri formulovaní a implementácii národných adaptačných plánov a v prioritách národne stanovených príspevkov krajín.