Klimatická dezinformačná skupina prenikla na zhromaždenie učiteľov prírodných vied

Koalícia CO2, skupina, ktorá popiera, že globálnu klimatickú krízu spôsobujú emisie spôsobené ľudskou činnosťou, nedávno vylúčila svojich členov zo zhromaždenia učiteľov prírodných vied po tom, čo sa prihlásili pod falošnou zámienkou. Národná asociácia učiteľov prírodných vied (NSTA) zorganizovala minulý mesiac v Atlante kongres, na ktorom sa zúčastnilo 6 500 učiteľov prírodných vied od materských škôl až po stredné školy a univerzity. Trojdňové podujatie sa týkalo všetkých oblastí prírodovedného vzdelávania a zahŕňalo 246 stánkov a desiatky stretnutí a prezentácií. Na druhý deň jeden z učiteľov upozornil pracovníkov NSTA, že koalícia CO2 distribuuje komiks o „Simonovi, kocúrovi na slnečný pohon“. Hlavným posolstvom komiksu bolo, že CO2 je „zázračná molekula“ poháňajúca život na Zemi, pretože je súčasťou procesu fotosyntézy v rastlinách. CO2 síce pomáha rastlinám rásť, ale očividne sa vynecháva fakt, že prevažná časť vedeckých dôkazov potvrdzuje, že emisie uhlíka a iných skleníkových plynov spôsobených ľuďmi ohrievajú planétu alarmujúcim tempom, čo vážne škodí ľuďom aj prírode. „Je to niečo podobné, ako keby ste hovorili o cigaretách a jediné, o čom hovoríte, je to, ako chladne vyzeráte,“ povedal profesor Andrew Dessler, klimatológ z Texaskej univerzity A&M, ktorý o tom ako prvý informoval denník The Washington Post.

Louise Boyle, Senior Climate Correspondent, New York