Využívanie a odstraňovanie oxidu uhličitého : perspektívy a politiky

Táto správa predstavuje prehľad súčasného stavu zachytávania, využívania a ukladania uhlíka (CCUS) a odstraňovania oxidu uhličitého (CDR) z hľadiska hlavných technológií, trhov a politík, najmä z pohľadu Fínska. Hodnotenie trhu zahŕňalo aj kvantitatívne a kvalitatívne odhady budúceho vývoja v oblasti veľkosti a rastúcich riešení CCUS a CDR.

Lauri Kujanpää, Alexander Reznichenko, Heidi Saastamoinen, Sampo Mäkikouri, Sampo Soimakallio, Oras Tynkkynen, Juha Lehtonen, Tom Wirtanen, Onni Linjala, Lassi Similä, Janne Keränen, Esko Salo, Jere Elfving, Kati Koponen, Rhe Government´s analysis, assessment and research activities, Finnish Government, March 29, 2023, 153 pp.