Projekt – Spoločný rozvoj ciest k regiónom v Európe odolným voči zmene klímy!

P2R uplatňuje inovatívny, systémový prístup k regionálnej odolnosti voči zmene klímy. Umožní najmenej 100 regiónom a komunitám spoločne koncipovať vízie budúcnosti odolnej proti zmene klímy a transformačné spôsoby a inovačné programy riadené na miestnej úrovni s cieľom zabezpečiť dlhodobý vplyv prostredníctvom politického záväzku. Konzorcium P2R prináša kombinovanú silu stavebných špecialistov a partnerov pre monitorovanie a vplyv inovácií