Látka poškodzujúca ozón (ODS)

Rodina umelých zlúčenín, ktorá zahŕňa, ale nie je obmedzená na chlórfluórované uhľovodíky (CFC), brómfluórované uhľovodíky (halóny), metylchloroform, chlorid uhličitý, metylbromid a hydrochlórfluórované uhľovodíky (HCFC). Ukázalo sa, že tieto zlúčeniny poškodzujú stratosférický ozón, a preto sa zvyčajne označujú ako ODS.

 

 

 

.