Klimatická spravodlivosť (Slovník)

Spravodlivosť, ktorá spája rozvoj a ľudské práva s cieľom dosiahnuť prístup zameraný na človeka k riešeniu zmeny klímy , chrániť práva najzraniteľnejších ľudí a spravodlivo a spravodlivo  zdieľať bremená a prínosy zmeny klímy a jej dopadov . Táto definícia vychádza z definície, ktorú používa Mary Robinson Foundation – Climate Justice (MRFCJ, 2018).

 

 

 

 

.