Európa naliehavo potrebuje zvýšiť svoju odolnosť voči katastrofám a zmene klímy

Európa potrebuje inteligentné investície na posilnenie odolnosti voči katastrofám, prispôsobenie sa a financovanie reakcie na katastrofy a klimatické riziká, uvádzajú nové správy o ekonomike prevencie a pripravenosti na katastrofy , ktoré dnes zverejnila Svetová banka a Európska komisia.

Európa sa otepľuje rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný kontinent a je veľmi zraniteľná voči rastúcim rizikám spojeným so zmenou klímy. V priebehu posledných desaťročí Európa zaznamenala ohromujúce – a rastúce – straty a ničenie v dôsledku katastrof súvisiacich s klímou. Rok 2023 bol najteplejším rokom v histórii s katastrofami v celej Európe, ktoré stáli viac ako 77 miliárd EUR. Predpokladané náklady na nečinnosť v scenári vysokého otepľovania by mohli dosiahnuť 7 percent HDP EÚ. (Viac na worldbank.org)