Štáty sú povinné konať proti klimatickým zmenám

Európsky súd pre ľudské práva po prvý raz rozhodol, že vláda má podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach povinnosť chrániť svojich občanov pred vážnymi dopadmi zmeny klímy. Dňa 9. apríla 2024 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len ECHR) rozhodol o troch klimatických sporoch, v ktorých sa požadovalo, aby štáty ustanovili povinnosť chrániť svojich občanov pred účinkami klimatickej krízy.

Klimatické súdne spory čoraz viac predstavujú spôsob boja proti klimatickým zmenám , ako to zdôrazňuje správa o globálnych klimatických sporoch zverejnená v roku 2023, pričom judikatúra, ktorá sa objavuje, sa uberá smerom k uznaniu, že škody spôsobené klimatickými zmenami sa premietajú do porušovania ľudských práv. (Viac na arpat.toscana.it)