Získajte finančné prostriedky EÚ na svoj výskum a inovácie

V rokoch 2021 – 2027 sa do šiestich komplexných oblastí investuje viac ako 1,2 bilióna eur z prostriedkov EÚ. S mierou financovania 70 – 100 % a dodatočnými 25 % režijných nákladov navyše môžu granty na výskum a vývoj z Európskej únie výrazne ovplyvniť vašu konkurencieschopnosť, technológiu a vedúce postavenie vo výskume . Rolls-Royce napríklad získal približne 70 miliónov EUR z grantov programu Horizont 2020.

Či už hľadáte finančné prostriedky na výskum, inovácie a digitalizáciu alebo zelený prechod, môžeme vás podporiť pri zabezpečení miliónov eur z európskych finančných prostriedkov.  (Viac na ec.europa.eu)