Misia EÚ: klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Mestá zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality do roku 2050, čo je cieľ európskej zelenej dohody. Zaberajú len 4 % rozlohy EÚ, no žije v nich 75 % občanov EÚ. Mestá navyše spotrebúvajú viac ako 65 % svetovej energie a zodpovedajú za viac ako 70 % globálnych emisií CO2.

Keďže zmierňovanie zmeny klímy vo veľkej miere závisí od mestských opatrení, musíme mestá podporovať pri urýchlení ich zelenej a digitálnej transformácie. Európske mestá môžu najmä výrazne prispieť k cieľu Zelenej dohody znížiť emisie o 55 % do roku 2030 a z praktickejšieho hľadiska svojim občanom ponúknuť čistejšie ovzdušie, bezpečnejšiu dopravu a menšie dopravné zápchy a hluk. (Viac na research-and-innovation.ec.europa.eu)