Program pre životné prostredie a klímu. Výzvy na predkladanie návrhov a výberové konania

Program LIFE, vytvorený v roku 1992, je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy, ktorý spolufinancoval viac ako 5 000 projektov, ktoré pomáhajú Európe stať sa ekologickejšou. Od roku 2021 program LIFE zahŕňa nový podprogram Prechod na čistú energiu.

Celkový rozpočet na implementáciu programu LIFE na roky 2021 – 2027 je 5,432 miliardy EUR.

Pridajte sa k nám a predložte svoje nápady na projekty v rámci výziev na predkladanie návrhov na riešenie problémov zhoršovania životného prostredia, zmeny klímy a prechodu na čistú energiu. (Viac na ec.europa.eu)