Výučba uhlíkovej gramotnosti v boji proti klimatickým zmenám

Krajiny musia konať hneď, aby riešili klimatické zmeny, a sú potrebné prístupy založené na spolupráci, ktoré spájajú občanov s tvorcami politík s cieľom vytvoriť udržateľné riešenia.  Parížska  dohoda uvádza, že krajiny by mali „čo najskôr dosiahnuť globálne maximum emisií skleníkových plynov“ a „potom podniknúť rýchle znižovanie v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými poznatkami“.

S týmto zámerom sa Manchester Metropolitan University (MMU) , členská inštitúcia UNAI v Spojenom kráľovstve, spojila s projektom Carbon Literacy Project s cieľom podporiť ekonomiku založenú na nízkouhlíkových zdrojoch energie s minimálnymi emisiami skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého.

Partnerstvo sa snaží podnietiť široké spektrum zainteresovaných strán k vytvoreniu nízkouhlíkovej kultúry sprístupnením vzdelávania o zmene klímy pre každého. MMU je priekopníkom uhlíkovej gramotnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní ako jedna z prvých univerzít na svete, ktorá pomáha študentom stať sa uhlíkovou gramotnosťou prostredníctvom  svojho inovatívneho školiaceho modelu uhlíkovej gramotnosti pre zamestnancov a študentov (CL4SS) v rovnakej miere. (Viac na www.un.org)