Príručka pre učiteľov na zvládanie klimatickej úzkosti v triede

Učitelia však dostávajú len malú podporu, ako pomôcť študentom spracovať tieto komplikované pocity o zmene klímy. Často majú sotva profesionálny rozvoj o tom, ako vyučovať o zmene klímy vo všeobecnosti, čo podľa výskumov môže spôsobiť, že sa zdráhajú začať túto tému. (Madeline Will, viac na edweek.org)