Golfský prúd by sa mohol zrútiť už v roku 2025, minidoba ľadová na ceste: Štúdia

Ako sa odvíjajú ničivé dopady zmeny klímy, jedným z jej najhrozivejších prejavov je zrýchľujúce sa topenie ľadovcov na celom svete. Tieto ľadové monštrá, o ktorých sa kedysi myslelo, že sú večné, teraz podľahnú neúprosnému náporu rastúcich globálnych teplôt. A to by mohlo znamenať problémy pre celú planétu, podľa starej štúdie, ktorá opäť získava na sile. Hovorí sa, že Golfský prúd by sa mohol zrútiť v dôsledku topiacich sa ľadovcov už v roku 2025, čím by sa zastavil životne dôležitý oceánsky prúd. Golfský prúd, silný oceánsky prúd pochádzajúci z Mexického zálivu, zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii klímy v regióne severného Atlantiku. Jeho teplé vody fungujú ako prirodzený dopravný pás, ktorý prenáša teplo z rovníka smerom k pólom a ovplyvňuje počasie na jeho ceste. ( Amit Chaturvedi, viac na www.ndtv.com )