Smerom k neživej planéte: klimatický rok 2023 annus horribilis

Teplo a extrémne klimatické záznamy z roku 2023 šokovali vedcov. Kam teda smerujeme? Vzhľadom na súčasné trendy sa svet priblíži k 2 °C otepľovania a parížskemu klimatickému cieľu obmedziť otepľovanie na 1,5 – 2 °C.

Klimatické modelové scenáre podobné súčasným politikám predpokladajú otepľovanie o 2 °C do roku 2050; ak má James Hansen pravdu (pozri časť 1) a otepľovanie sa prudko zrýchli, mohlo by to byť o desaťročie skôr. Tieto výsledky budú poháňané vysokou energetickou nerovnováhou, pretrvávajúcimi vysokými emisiami, zrýchľujúcou sa akumuláciou tepla v oceánoch a poklesom krátkodobého ochladzovania aerosólov.

Toto je druhý článok z dvojdielnej série. Prvú časť si prečítajte  tu .

(David Spratt, viac na www.resilience.org )