Prepojenie mysle v oblasti klímy

Ide o novú iniciatívu na riešenie vplyvu meniacej sa planéty na duševné zdravie. Cieľom je vybudovať inkluzívny a realizovateľný výskumný program a prepojenú, podporovanú a angažovanú komunitu praxe so správnymi nástrojmi na uzákonenie tohto programu. Aliancia planetárneho zdravia vedie úsilie v Severnej Amerike a Európe budovaním regionálnej komunity, formovaním programu prostredníctvom dialógov, podporou budovania kapacít vo výskume a obhajobe, vytváraním nových poznatkov a identifikáciou príležitostí na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti regionálnej komunity. (Viac na planetaryhealthalliance.org )