Vznik európskych trhov s uhlíkovými úvermi založenými na prírode

Európske úverové trhy založené na prírode sú mladé, ale rastú. Predstavujú jedinečnú príležitosť pre investorov, ktorí hľadajú vystavenie sa vysokokvalitným úverom podporeným silnými základmi.

Dobrovoľný trh s uhlíkom (VCM) sa minulý rok dostal pod drobnohľad kvôli kritike niektorých projektov a metodík zamedzenia odlesňovania (REDD+).  Celkovo sa objemy zobchodovaných úverov znížili o 51 %, no trhová hodnota sa vďaka prudkému nárastu cien udržala na úrovni tesne pod 2 miliardami USD . V SLM Partners nás teší, že nákupcovia uhlíkových kreditov VCM sa stávajú sofistikovanejšími, rozlišujú medzi kreditmi podľa typu projektu a lokality a sú ochotní zaplatiť za kvalitu.

V rámci tohto vývoja sú európske prírodné kredity vo výhodnej pozícii z viacerých dôvodov. ( Viac na environmental-finance.com )