Komisia EÚ obhajuje bioekonomiku v rámci klimatických cieľov do roku 2040

Oznámenie Európskej komisie načrtáva návrhy klimatických cieľov do roku 2040, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov o 90 %. Dokument zdôrazňuje úlohu biohospodárstva a zdôrazňuje potrebu značných finančných investícií.

Komisia Európskej únie zverejnila oznámenie s návrhmi na klimatické ciele EÚ do roku 2040, ktorých cieľom je drasticky znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2). Tieto nezáväzné návrhy odrážajú naliehavosť signalizovanú vedeckou komunitou a zdôrazňujú potrebu prijatia opatrení, ktoré odrážajú ekonomickú a fyzickú realitu.

Ambiciózny cieľ EÚ v oblasti klímy

V oznámení je načrtnutý ambiciózny cieľ, ktorého cieľom je do roku 2040 znížiť emisie skleníkových plynov o 90 percent. Tento cieľ premosťuje priepasť medzi existujúcimi cieľmi na roky 2030 a 2050. Komisia odporúča upustiť od fosílnych palív a zamerať sa na biohospodárstvo, časť hospodárstva, ktorá využíva obnoviteľné biologické zdroje z pevniny a mora. (Quadri Adejumo, viac na bnnbreaking.com)