Odstraňovanie uhlíka v EÚ

Dosiahnutie ambiciózneho cieľa Európy s nulovou čistotou si bude vyžadovať rýchle rozšírenie mnohých rôznych metód odstraňovania uhlíka. Ak sa to urobí správne, zajtrajšie zverejnenie cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2040 a stratégie priemyselného manažmentu uhlíka majú potenciál pripojiť sa k certifikačnému rámcu odstraňovania uhlíka a naštartovať významný tlak na odstránenie historických a zvyškových emisií uhlíka v EÚ, čím sa Európa stane skutočným lídrom. globálnej politiky odstraňovania uhlíka.  Nepotrebné obmedzenia typov technológií odstraňovania uhlíka by však mohli brániť úspechu.   (Environmentálny Korešpondent, viac na eureporter.co)