Teraz je k dispozícii príručka pre domácich majstrov na hodnotenie klimatických rizík a zraniteľností

Posúdenia klimatických rizík sú nevyhnutné a podporujú rozvoj regionálneho plánu a stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy. Spoločnosť MIP4Adapt vydala príručku Posúdenia rizík a zraniteľnosti klimatických zmien pre domácich majstrov na podporu regiónov a miestnych orgánov pri vykonávaní hodnotenia klimatických rizík.

Manuál pre domácich majstrov popisuje základné prvky hodnotenia klimatických rizík, od prípravy terénu až po hodnotenie klimatických výsledkov, ako sú riziká a príležitosti, ktoré môže región zažiť.

Pomalý nástup zmien a extrémne udalosti súvisiace s počasím môžu viesť k nebezpečenstvám súvisiacim s klímou. Tieto nebezpečenstvá môžu ovplyvniť región alebo miestny úrad z hľadiska ich:

· Ľudia

· Ekosystémy a druhy

· Ekonomické, sociálne a kultúrne aktíva a

· Služby.

(Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)