Európsky parlament podporuje dvojročné oneskorenie pravidiel vykazovania ESG

Európsky parlament podporil dvojročné oneskorenie vývoja požiadaviek na podávanie správ o udržateľnosti pre spoločnosti mimo EÚ a špecifické sektory. Schválenie nasleduje po októbrovom návrhu Európskej komisie na odloženie časového harmonogramu prijatia smernice o udržateľnom podávaní správ (CSRD), ktorý bol prvýkrát stanovený v jej pracovnom programe Komisie na rok 2024. Návrhom sa tiež predlžuje časový harmonogram podávania správ pre spoločnosti so sídlom mimo európskeho bloku, ktoré budú mať teraz do roku 2026 na to, aby začali dodržiavať CSRD.

Komisia vo svojom návrhu uviedla, že uznáva „dodatočnú záťaž“, ktorú tieto požiadavky na podávanie správ predstavujú pre spoločnosti, a jej cieľom je zjednodušiť tieto požiadavky a znížiť takúto záťaž o      25 %. Cieľom odloženia je poskytnúť spoločnostiam dodatočný čas, aby sa najskôr zamerali na implementáciu širších požiadaviek na podávanie správ o udržateľnosti stanovených v CSRD. ( Viac  na  bestexecution.net,  autor : Lynn Strongin Dodds)