Prečo sú ľudia popieračmi klimatických zmien? Štúdia odhaľuje neočakávané výsledky

Ohýbajú popierači klimatických zmien fakty, aby nemuseli meniť svoje environmentálne škodlivé správanie? Výskumníci z University of Bonn a Institute of Labor Economics (IZA) uskutočnili online experiment zahŕňajúci 4 000 dospelých v USA a nenašli žiadne dôkazy na podporu tejto myšlienky. Samotní autori štúdie boli výsledkami prekvapení. Či sú to dobré alebo zlé správy pre boj proti globálnemu otepľovaniu, to sa ešte len uvidí. Štúdia je publikovaná v časopise Nature Climate Change .

Prekvapivo veľký počet ľudí stále bagatelizuje  vplyv klimatických zmien alebo popiera, že ide predovšetkým o produkt ľudskej činnosti. Ale prečo? Jednou z hypotéz je, že tieto mylné predstavy sú zakorenené v špecifickej forme sebaklamu, konkrétne v tom, že ľudia jednoducho  ľahšie žijú so svojimi vlastnými klimatickými zlyhaniami, ak neveria, že veci budú v skutočnosti až také zlé. „Tento myšlienkový proces nazývame ‚motivované uvažovanie‘,“ hovorí profesor Florian Zimmermann, ekonóm na Univerzite v Bonne a riaditeľ výskumu v IZA.  (univerzita v Bonne)