Zníženie emisií CO2

Riešenie klimatickej krízy zostáva najnaliehavejšou výzvou, ktorej čelí naša globálna komunita. Keďže účinky zmeny klímy pretrvávajú, ľudia sú svedkami a zohrávajú úlohu v degradácii našej planéty, čo nás vedie k Medzinárodnému dňu znižovania emisií CO2 , ktorý sa každoročne koná 28. januára.  Medzinárodný deň znižovania emisií CO2 je tu preto, aby zvýšil povedomie a povzbudil ľudí na celom svete, aby sa podieľali na starostlivosti o životné prostredie a planétu znižovaním svojej uhlíkovej stopy. Keďže CO2 je tak veľkým prispievateľom ku klimatickým zmenám, tento deň je pripomienkou pre krajiny, spoločnosti a jednotlivcov na celom svete, aby sa zamysleli nad svojimi operáciami a vzormi zmien. A je načase.

Sektor dopravy zostáva jedným z najväčších prispievateľov ku globálnym emisiám

Rok 2023 sa podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) zapísal do histórie ako najteplejší zaznamenaný rok. Svetové ekonomické fórum vo svojej nedávnej správe The State of Climate Action uvádza, že globálne emisie sa musia do roku 2030 znižovať o 7 percent ročne, aby sa zachovala akákoľvek šanca obmedziť globálne otepľovanie pod 1,5 °C do konca tohto storočia . V minulom tisícročí používanie fosílnych palív uvoľnilo do atmosféry miliardy ton oxidu uhličitého. Fosílne palivá, ktoré stále dominujú okolo 80 percent  celosvetových dodávok energie, sú hlavnou príčinou globálneho otepľovania a vrhajú hrozivý tieň na budúcnosť našej planéty.  Motorizovaná doprava zostáva z veľkej časti závislá od motorov, ktoré vo všeobecnosti poháňajú fosílne palivá. To vedie k tomu, že sektor dopravy je stále jedným z najväčších prispievateľov ku globálnym emisiám skleníkových plynov. Približne 25 percent celosvetových emisií CO2 možno pripísať sektoru dopravy.