Povolenia emisií uhlíka v EÚ – Cena – Graf – Historické údaje – Správy

Ceny povoleniek na emisie CO2 v EÚ sa mierne zvýšili na viac ako 67 EUR za tonu vďaka pozitívnym správam vo výrobnom sektore, ktoré vyvolali nádeje na oživenie dopytu.  Najnovšie údaje S&P Global PMI naznačujú, že pokles továrenskej výroby zaznamenaný v januári bol najmenší od minulého apríla. Nové objednávky tovaru navyše zaznamenali najmenší pokles za deväť mesiacov. Čo sa týka budúcnosti, obchodný optimizmus na nasledujúcich 12 mesiacov dosiahol najvyššiu úroveň za deväť mesiacov.  Na národnej úrovni sa pokles výroby v Nemecku zmiernil, zatiaľ čo Francúzsko naďalej čelí výraznému poklesu.  Mimo týchto dvoch krajín sa však pokles výroby znížil na najnižšiu úroveň za posledných desať mesiacov. Na druhej strane ceny zemného plynu v Európe zostali nízke v dôsledku pretrvávajúceho nízkeho dopytu.  Regiónu sa podarilo udržať zdravé zásoby plynu; existujú však určité riziká súvisiace s možným oneskorením zásielok z Kataru.