Deň emisií CO2 28. januára

Odhaduje sa, že za posledné dve storočia sa do zemskej atmosféry uvoľnilo viac ako 1,5 bilióna ton oxidu uhličitého (CO₂) ako priamy dôsledok ľudskej činnosti. Napriek globálnym cieľom znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) o 45 % do roku 2030 a dosiahnuť čistú nulu do roku 2050, ako to požaduje Parížska dohoda, stále každý rok odčerpávame viac emisií. V roku 2019 sme celosvetovo vypustili o 50 % viac CO₂ ako v roku 2000 a v roku 2022 sme vyprodukovali 37,15 miliárd metrických ton (GtCO₂).

Dôsledky klimatickej krízy sú všade okolo nás, pričom priemerné globálne teploty a extrémnejšie poveternostné javy prekonali v roku 2023 niekoľko významných rekordov. Ak chceme udržať globálne otepľovanie na maximálne 1,5 °C a obmedziť našu rýchlo sa meniacu klímu, musíme výrazne znížiť naše spoločné emisie rýchlo. (Technologická univerzita v Dubline)