Vedec v oblasti klímy odhaľuje, ako môže príroda bojovať proti klimatickým zmenám a ako nie

Nie je to tak dávno, čo myšlienka, že príroda by mohla byť spojencom ľudstva proti klimatickým zmenám, nebola prinajmenšom všeobecne známa. Výskum ukázal, že príroda už každoročne „vyčistí“ približne polovicu emisií skleníkových plynov spôsobených človekom, a to aj napriek našim vplyvom na ekosystémy. A je toho viac: Ak ochránime a obnovíme ekosystémy, príroda dokáže zvrátiť zmenu klímy — a podľa prelomovej štúdie z roku 2017 poskytne viac ako tretinu celosvetových opatrení potrebných na zabránenie klimatickej kríze . Od zverejnenia tejto štúdie sa „riešenia prirodzeného podnebia“ čoraz viac presúvajú do hlavného prúdu. Mnohé vlády a podniky v súčasnosti začleňujú prírodu do svojich záväzkov v oblasti klímy a širší svet si to všíma: Medzi rokmi 2019 a 2021 vzrástli mediálne správy, v ktorých sa spomínajú prírodné klimatické riešenia, o ohromujúcich 263 %. (Mary Kate McCoy, Conservation International)