Emisie CO2 z áut napriek pravidlám EÚ neklesajú, odsudzujú audítori

Audítori EÚ v utorok upozornili, že nové autá neemitujú menej CO2, ako vyžadujú pravidlá EÚ, a že v niektorých prípadoch sa ich emisie dokonca zvýšili. Podľa správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa emisie CO2 z nových osobných automobilov medzi rokmi 2010 a 2018 znížili iba o 3,7 %, čo je oveľa menej, než sa predpokladalo. V roku 2019 sa emisie zvýšili o 1,6 % a v roku 2020 klesli len o 0,7 %, čo je pravdepodobne spôsobené pandémiou COVID-19. Audítori tiež uviedli, že emisie z nových ľahkých úžitkových vozidiel (LUV) klesli medzi rokmi 2012 a 2019 iba o 1,4 % a v roku 2020 vzrástli o 0,5 %. Toto je v rozpore s cieľmi EÚ, ktoré chcú, aby sa emisie CO2 z nových áut do roku 2021 znížili o 18 % a z nových LUV o 15 % v porovnaní s úrovňami z roku 2015.Audítori poukázali na problémy s európskym systémom na sledovanie a overovanie emisií CO2 z vozidiel, ktorý podľa nich nie je dostatočne otvorený, presný ani efektívny. Tvrdia, že laboratórne testy emisií nezodpovedajú skutočnej jazde a že existujú chyby a nedostatky v dátach, ktoré poskytujú členské štáty a výrobcovia. Okrem toho audítori upozornili na to, že EÚ nemá žiadne tresty pre výrobcov, ktorí neprekonajú ciele emisií CO2, a že niektoré členské štáty stále podporujú kúpu áut s vysokými emisiami pomocou daňových pobídiek. (AICo2NEWS)