Podľa štúdie ovplyvnia voľby do EÚ klimatické a migračné obavy

Štúdia, ktorú v stredu zverejnila Európska rada pre zahraničné vzťahy (ECFR), predpovedá v júnových voľbách stret medzi tými, ktorí sa najviac obávajú vyhynutia ľudského života v dôsledku klimatických zmien, a tými, ktorí sa obávajú „zmiznutia svojich národných a národných záujmov“. .. „kultúrnej identity“ vďaka imigrácii. Výsledky vychádzajú z prieskumov v 11 európskych krajinách – vrátane deviatich štátov EÚ, ktoré predstavujú 75 percent obyvateľov EÚ –, ktoré naznačujú, že európskych voličov možno rozdeliť do piatich „krízových kmeňov“. Každý z týchto kmeňov je primárne znepokojený jednou z piatich „kríz“ ovplyvňujúcich kontinent: klimatická zmena, globálne ekonomické otrasy, imigrácia, pandémia COVID-19 a ruská vojna na Ukrajine. „Ľuďom sme položili veľmi jednoduchú otázku: ktorá z týchto udalostí si myslia, že bude mať najväčší vplyv na to, ako vidia svoju budúcnosť,“ vysvetlil Pawel Zerka, senior politik ECFR. (Mared Gwyn Jones, euronews.com)