Nový „prvý svetový“ zlatý štandard pre zelené dlhopisy EÚ

V rámci stratégie Európskej komisie na financovanie prechodu na udržateľné hospodárstvo EÚ už nejaký čas diskutuje o tom, ako najlepšie zaviesť regulačný režim pre zelené dlhopisy EÚ. Výsledkom je dlho očakávané zverejnenie Nariadenia o zelených dlhopisoch EÚ (nariadenie EuGB) v Úradnom vestníku EÚ dňa 30. novembra 2023. Má platiť od 21. decembra 2024. Ide o prvý pokus o reguláciu trh so zelenými dlhopismi, ktorý doteraz fungoval na základe dobrovoľného prijatia dobrovoľných štandardov, ako sú zásady ICMA Green Bond Principles, a zavádza nový zlatý štandard, podľa ktorého dlhopisy označené ako „európske zelené dlhopisy“ alebo „EuGB“ budú musieť spĺňať požiadavky stanovené v nariadení EuGB. Očakáva sa, že tieto nové požiadavky na zverejňovanie informácií by mali podporiť konzistentnosť a pomôcť pri porovnávaní produktov na širšom trhu zelených dlhopisov, čím by sa predišlo tzv.

Teraz, keď nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631 z 22. novembra 2023 o európskych zelených dlhopisoch (ďalej len „EuGB“) … (Dr. Jochen Seitz, Jennifer O’Connell, Štefan Schrewe, lexology.com)