Nová éra zverejňovania informácií o klíme mení podnikanie, ako ho poznáme

Nové prísne požiadavky na podávanie správ, ktoré sa zavádzajú po celom svete, navždy menia zasadacie miestnosti a C-suite. Každý líder firmy, ktorý nedokáže pochopiť rozsah výzvy, môže zistiť, že jeho budúcnosť je menej udržateľná, ako si myslel. 55 percent z 58 biliónov USD globálneho hrubého domáceho produktu závisí od prírody, zistila minulý rok správa PwPwC. Je pravdepodobné, že zvyšných 45 percent by bolo do istej miery vyčerpaných, keby na svete neexistovali žiadne rastliny alebo zvieratá, ale tento údaj ilustruje rozsah toho, čo je v stávke, keďže vlády zavádzajú povinné podávanie správ o klíme, aby spoločnosti zodpovedali za ich príspevok k metrike 37 miliárd ton uhlíka, ktoré sa každý rok vyvalia na oblohu. Vplyv na globálne podniky bude seizmický, pretože v Spojených štátoch, Kanade, Európskej únii, Singapure, Austrálii a inde vstúpi do platnosti legislatíva navrhnutá na harmonizáciu medzinárodných (www.theceomagazine.com)