Zelený týždeň EÚ 2024: Smerom k Európe odolnej voči vode

Tvárou v tvár opakujúcim sa krízam súvisiacim s vodou bude toto vydanie výročnej konferencie diskutovať o tom, čo je potrebné na to, aby bola EÚ odolnejšia voči vode, a to dnes aj zajtra.   Voda je životne dôležitým zdieľaným zdrojom, ktorý sa odovzdáva z generácie na generáciu, a jedným zo základných prvkov pre ľudí, životné prostredie a spravodlivé, udržateľné a odolné hospodárstvo.  V posledných rokoch čelili občania v rôznych častiach kontinentu prudkému nárastu prírodných katastrof, ako sú suchá a záplavy, ktoré ešte viac zhoršili problémy EÚ s vodou a vyvolali nové povedomie o potrebe zabezpečiť Európu odolnú voči vode. . Tlak na vodné zdroje nie je spôsobený len dopadmi klimatických zmien, ale predovšetkým desaťročiami štrukturálneho zlého hospodárenia s týmto vzácnym zdrojom, znečistením a degradáciou ekosystémov.  Odolnosť voči vode však nie je len výzvou pre EÚ. Vodný cyklus na celom svete nie je v rovnováhe, úzko súvisí so zmenou klímy a stratou biodiverzity, čo sa navzájom ešte viac zhoršuje.