EÚ diskutuje o míľniku 2040 smerom k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti

EÚ plánuje byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálna, ale aby sa tam dostala, musí prekonať dva desaťročné míľniky – z ktorých každý znamená masívne prispôsobenie zo strany priemyslu a spotrebiteľov. Prvý z nich už bol stanovený: dosiahnutie aspoň 55-percentného zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s východiskom z roku 1990. Teraz 27-členná Európska únia rieši ďalšiu fázu prechodu: svoje ambície v boji proti zmene klímy do roku 2040. Ministri životného prostredia bloku v pondelok začali diskusiu o tomto cieli pred tým, ako Európska komisia začiatkom budúceho mesiaca predstaví svoje správy o hodnotení vplyvu rôznych scenárov klimatických cieľov. Tento vývoj bude informovať o pozíciách, ktoré sa vykryštalizujú v nasledujúcej Európskej komisii a Európskom parlamente, ktoré vyplynú z volieb do EÚ, ktoré sa uskutočnia v júni tohto roku, pričom formálny návrh EÚ bude sformulovaný koncom roka 2024. (Juliena GIRAULTA)