3 spôsoby, ako zmeniť naše chápanie klimatických zmien a ľudského blahobytu

Najvýznamnejším momentom posledného stretnutia COP však bola zmena naratívu a začiatok uznania kritického prepojenia medzi klimatickými zmenami a ľudským zdravím. Zaradenie špeciálneho dňa o klíme a zdraví na COP28 je dôkazom rastúceho uznania vzťahu medzi blahobytom našej planéty a naším osobným zdravím. Ako si ľudstvo stále viac uvedomuje neprerušiteľný vzťah medzi našimi činmi a ich environmentálnymi dôsledkami,  spojenie medzi zdravím našej planéty a osobným blahobytom nebolo nikdy evidentnejšie . Ropa, uhlie a plasty – rozhodujúci hráči v ľudskom rozvoji – sa stali činiteľmi nášho environmentálneho zániku. Ropa nás robí chorými, uhlie nám spôsobuje dýchavičnosť a plasty prenikajú do našich vodných tokov a rozkladajú sa na škodlivé mikroplasty, ktoré končia v našom tele a v krvi.  Závislosť ľudskej rasy na fosílnych palivách predstavuje obrovskú výzvu pre naše spoločné zdravie a zdravie tejto planéty. (Jemilah Mahmoodová)