Mobilizácia súkromného kapitálu pre opatrenia v oblasti klímy