Dokážeme riešiť klimatické zmeny, zamestnanosť, rast a globálny obchod. Tu je to, čo nám v tom bráni

Klimatické zmeny sú tou najskľučujúcejšou výzvou a tá, ktorá sa prehliadala najdlhšie – za veľkú cenu. Ak sa máme vyhnúť odsúdeniu ľudstva na dystopickú budúcnosť, musíme konať rýchlo, aby sme dekarbonizovali globálnu ekonomiku. Už dlho vieme, že sa musíme odstaviť od fosílnych palív, vyvinúť zelené alternatívy a posilniť svoju obranu proti trvalým environmentálnym škodám, ktoré už minulá nečinnosť spôsobila. Ukázalo sa však, že len málo z toho sa pravdepodobne dosiahne prostredníctvom globálnej spolupráce alebo politiky uprednostňovanej ekonómami. Namiesto toho budú jednotlivé krajiny napredovať vo svojich vlastných zelených programoch a implementovať politiky, ktoré najlepšie zodpovedajú ich špecifickým politickým obmedzeniam, ako to robia Spojené štáty, Čína a Európska únia. Výsledkom bude zmes emisných stropov, daňových stimulov, podpory výskumu a vývoja a ekologických priemyselných politík s malou globálnou súdržnosťou a príležitostnými nákladmi pre iné krajiny. Hoci to môže byť chaotické, nekoordinovaný tlak na opatrenia v oblasti klímy môže byť tým najlepším, v čo môžeme reálne dúfať. (Dow Jones)