Klimatické zmeny sú zodpovedné za prudký pokles snehovej pokrývky od 80. rokov 20. storočia

Najväčšie zníženie snehovej pokrývky spôsobené zmenou klímy sa vyskytlo v strednej a východnej Európe spolu s juhozápadnými a severovýchodnými Spojenými štátmi. Nový výskum odhalil , že sezónne snehové pokrývky na celej severnej pologuli sa za posledných 40 rokov výrazne zmenšili v dôsledku vplyvov klimatických zmien. Podľa zistení najviac postihnuté regióny – vrátane strednej a východnej Európy a juhozápadných a severovýchodných Spojených štátov – stratili za desaťročie 10 až 20 % snehovej masy. Keďže stovky miliónov ľudí na celom svete sú závislé od topenia snehu ako hlavného zdroja vody , táto strata predstavuje znepokojujúcu výzvu pre bezpečnosť tohto životne dôležitého zdroja v budúcnosti, varujú autori štúdie. „Najviac nás zaujímalo, ako otepľovanie ovplyvňuje množstvo vody uloženej v snehu,“ povedal Alexander Gottlieb, spoluautor výskumu a doktorand na Dartmouth College . „Strata tohto rezervoáru je najbezprostrednejším a najsilnejším rizikom , ktoré zmena klímy predstavuje pre spoločnosť, pokiaľ ide o klesajúce sneženie a akumuláciu.“ (Rory Morrow)