Kompromisy proti zmene klímy: Čo je potrebné na to, aby bol náš svet poistiteľný?

Svet už dávno prešiel bodom, v ktorom bol možný postupný a v podstate hladký ekono-mický prechod na dosiahnutie parížskych cieľov a udržanie nárastu globálnej teploty pod 1,5 °C. V dôsledku toho sú kompromisy medzi cenovou dostupnosťou a poistiteľnosťou – a medzi naším súčasným a udržateľným životným štýlom – čoraz náročnejšie. Prechod je stále možný: Ale potrebné kompromisy nebudú bolestivé ani drahé. A život každého jednotlivca a firmy bude ovplyvnený. Pre jednotlivcov sa musí zmeniť spôsob, akým konzumujeme, žijeme a šetríme. Zatiaľ čo zodpovednosť za uskutočnenie potrebných zmien padá na každého jednotlivca, podporné politiky a opatrenia sú nevyhnutné.

  • Spotreba: Vysoké ceny uhlíka sú potrebné, aby sa zabezpečilo, že ekologická prémia vyplácaná za produkty šetrné ku klíme zmizne
  • Životný štýl: Ovplyvňujte správanie šťouchnutím a cenami, ako aj primeranou infraštruktúrou, od verejnej dopravy až po komplexné informácie o vplyve na klímu
  • Životné priestory: Zabezpečiť ceny primerané riziku, aby sa stimulovalo predchádzanie rizikám a adaptácia
  • Úspory: Stimulujte dlhodobé úspory daňovými úľavami a dotáciami (Allianz SE)