Aká je vaša uhlíková stopa a ako ju znížiť?

Zaujíma vás, koľko oxidu uhličitého vypustíte do ovzdušia? Potom možno budete chcieť vedieť, aká je vaša uhlíková stopa. Zakaždým, keď robíte niečo, čo spaľuje fosílne palivá, vypúšťate uhlík do atmosféry. Ak šoférujete auto, lietate v lietadle, niečo jete alebo len pozeráte televíziu, vypúšťate uhlík. Váš domov alebo budova, v ktorej bývate, tiež ovplyvňuje vaše osobné emisie. Niektorí ľudia vypúšťajú viac oxidu uhličitého ako iní. Vaša individuálna uhlíková stopa je však súčasťou celkových emisií vypustených do ovzdušia. To všetko sa sčítava. Preto je dôležité, aby sme poznali naše individuálne uhlíkové stopy a ako ich môžeme znížiť. Pomôže to svetovému úsiliu zvrátiť katastrofálne účinky zmeny klímy. Táto príručka vám pomôže zistiť, koľko CO2 vypúšťate a aké sú spôsoby, ako ho znížiť. (Jennifer L, carboncredits.com)