Rok 2023 je najteplejším rokom v histórii, pričom globálne teploty sa blížia k hranici 1,5 °C

Globálne teploty dosiahli v roku 2023 mimoriadne vysoké úrovne. Služba Copernicus Climate Change Service (C3S) , ktorú v mene Európskej komisie implementovalo Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia s financovaním z EÚ, monitorovala počas roka niekoľko kľúčových klimatických ukazovateľov, správy o rekordných podmienkach, ako je rekordne najteplejší mesiac a denné priemery globálnej teploty nakrátko prekračujúce predindustriálne úrovne o viac ako 2 °C. Bezprecedentné globálne teploty od júna viedli k tomu, že rok 2023 sa stal najteplejším rokom v histórii – s veľkým náskokom predbehol rok 2016, predchádzajúci najteplejší rok. Správa Global Climate Highlights z roku 2023 založená najmä na súbore údajov opätovnej analýzy ERA5 predstavuje všeobecné zhrnutie najdôležitejších klimatických extrémov v roku 2023 a hlavných faktorov, ktoré za nimi stoja, ako sú koncentrácie skleníkových plynov, El Niño a iné prírodné variácie.