Klimatické zmeny a hroziaca utečenecká kríza: Perspektíva roku 2024

Ako sa svet blíži k prezidentským voľbám v USA v roku 2024, potenciálny návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu sa vlní s dôsledkami pre zmenu klímy a jej hrozivý vedľajší produkt: klimatickí utečenci. Posledné desaťročie bolo ostrou pripomienkou vplyvov environmentálnych katastrof a konfliktov na vysídľovanie ľudí a vykresľovalo triezvy obraz toho, čo môže priniesť budúcnosť, ak sa neprijmú naliehavé opatrenia.

Historický a súčasný stav utečencov

Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, rozšírený protokolom z roku 1967, bol základným kameňom ochrany tých, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku prenasledovania, konfliktov alebo násilia.  Napriek tomuto medzinárodnému konsenzu o práve hľadať útočisko bol svet na konci roku 2023 svedkom ohromujúcich 82,4 milióna násilne vysídlených ľudí. Toto číslo zahŕňa utečencov, vnútorne vysídlené osoby a žiadateľov o azyl, pričom značný počet je vysídlených v dôsledku konfliktov a systémové násilie. (Nitish Verma)