Učenie o zmene klímy Podpora porozumenia, odolnosti a oddanosti spravodlivosti

Výučba o zmene klímy predstavuje komplexný prístup k vzdelávaniu o zmene klímy v súlade s NGSS, ktorý buduje hĺbkové znalosti o tejto téme, posilňuje študentov a podporuje myslenie sociálnej spravodlivosti. V tejto posilňujúcej a inšpiratívnej práci vedie Mark Windschitl triednych učiteľov a vzdelávacích lídrov prostredníctvom ambiciózneho viacúrovňového, multidisciplinárneho rámca vzdelávania o zmene klímy ako integrálneho prvku školských osnov.  Windschitl, ktorý vyžaruje nádej do budúcnosti, zdôrazňuje celkový obraz výučby o klimatických zmenách na základe výskumu. Predstavuje príklady zo skutočného života v triede, ktoré ilustrujú nielen kľúčové koncepty STEM, ako sú uhlíkové cykly a skleníkový efekt, biodiverzita a udržateľnosť, ale aj širšie otázky vrátane boja proti dezinformáciám, dekarbonizačných riešení, sústredenia ľudských príbehov a presadzovanie spravodlivosti a environmentálnej spravodlivosti.