Nový návrh CFTC usmerňuje dobrovoľné obchodovanie s uhlíkovými kreditmi

Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) zaviedla navrhované usmernenia týkajúce sa obchodovania s derivátovými kontraktmi na dobrovoľné uhlíkové kredity (VCC). Stanovuje faktory pre určené zmluvné trhy (DCM) na riešenie konkrétnych ustanovení zákona o komoditnej burze (CEA) a nariadení CFTC.  Návrh CFTC  hľadá informácie o rôznych otázkach súvisiacich s VCC prostredníctvom 17 špecifických otázok ako súčasť zamerania Bidenovej administratívy na klimatické otázky. Pripomienky k návrhu sú otvorené do 16. februára 2024.

O čom všetkom sú navrhované usmernenia CFTC?

Predseda CFTC Rostin Behnam zdôraznil dôležitosť návrhu:

„Dnešné opatrenie CFTC je vyvrcholením dvojročného skúmania trhov s uhlíkom a mnohých ďalších rokov hĺbkovej práce v súvislosti s dopadmi klímy na finančné trhy.“ 

Ďalej uviedol, že cieľom agentúry je pomáhať pri zlepšovaní integrity vedúcej k transparentnosti,  likvidite a zisťovaniu cien. To všetko sú charakteristické znaky CFTC pri regulácii trhov a stanovovaní noriem. ( Jennifer L, carboncredits.com)