Komisia pre vzdelávanie a komunikáciu (CEC) na COP28

Silná prítomnosť komisie IUCN pre vzdelávanie a komunikáciu (CEC) na COP28 odzrkadľovala naliehavosť a príležitosť transformovať vzdelávacie systémy na celom svete s cieľom riešiť krízu v oblasti biodiverzity a klímy.  Experti CEC hovorili v modrých a zelených zónach počas konferencie COP28, čím vytvárali impulz pre klimatické vzdelávanie a vzdelávanie  založené na prírode.  Po prvý raz bola CEC pozvaná, aby predložila technickú skratku na podporu pozičného dokumentu IUCN COP28 s cieľom poskytnúť kontext a zdôvodnenie dôležitosti výchovy o klíme a výchovy založenej na prírode pri riešení vzájomne prepojených kríz v oblasti klímy a biodiverzity.  Inštruktáž, Nature-based Education for Planetary Health , bola pripravená členmi CEC’s Nature Education for Sustainability Specialist Group a bola publikovaná ako súčasť série IUCN Technical Briefs prezentovaných na COP28.